Έντυπο αίτησης διαγραφής στοιχείων από τη βάση δεδομένων της P&G

Κατάργηση εγγραφής

Στη συγκεκριμένη σελίδα κατάργησης της εγγραφής σας θα διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα προγράμματα που παρατίθενται παρακάτω. Για να διαγραφούν τα στοιχεία σας από άλλα προγράμματα, κάντε κλικ εδώ.

    Διεύθυνση ηλ-ταχ Κατάργηση εγγραφής
    section 1
    Αριθμός τηλεφώνου Κατάργηση εγγραφής

    Επιλέξτε τα προγράμματα από τα οποία θέλετε να διαγραφούν τα στοιχεία σας: